Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad survey do češtiny

survey = průzkum; přehled; provést průzkum (2. p.); průzkumný; dohlížet; udělat přehled; prohlížet si; znalecky vyšetřit; ohledat; dozor; mapování; mapovat; prohlídka; odhadnout; prohlédnout si; přehlížet; vyměřovat; vyměřování; kartografie; náčrt; snímek; plán
aerial survey = letecké vyměřování; letecké mapování;
air survey = letecká fotogrammetrie; mapování;
broad survey = hrubý přehled; všeobecný přehled;
cadastral survey = katastrální snímek; katastrální mapa; katastrální vyměřování; měření půdy;

Příklady překladu slova "survey" z webu:

Survey facilities, plant, port, return.  Prohlédni zařízení, výrobnu, přístav, a vrať se.
Yet we survey the ground round the scene of the tragedy.  Prozkoumali jsme půdu v okolí místa, kde došlo k tragédii.
They'll do a quick survey and then they'll land.  Provedou rychlý průzkum a pak přistanou.
Still numbed, they started to survey their resources;  Ještě stále ohromeni začali přehlížet své zásoby;
He took out his binoculars to survey the area.  Vyňal dalekohled a zkoumal okolí.
When do you have to send them the survey report and analysis?  Kdy jim musíte poslat ty zprávy a analýzy?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsurveying   surveyor   survivorship   Susan   susceptible   suspect   suspended   suspense