Nainstalujte si:
       

Překlad surround


surround = obklopit (4. p.); okraj; zahalit; obehnat; obklíčit; žít; být; stát; okolí; kraj; uzavřít; obložení; ohrazení; oplocení; plot; točit se; obstoupit; rám pro zasklívání; rám; dekorační rám; obemknout; ukončení; těsnění pevného okna; okrajový; rámovat
radiator-grill surround = kryt chladiče; maska chladiče; mřížka chladiče;
radiator-grille surround = kryt chladiče; maska chladiče; mřížka chladiče;
window surround = rám okna; rám okenního skla;

Překlad surround z webu:
A strange invitation seemed to surround her.  Jakoby z ní vyzařovala podivná výzva.
Somebody's telling 'em to try 'n surround us.  Někdo jim říká, aby se nás pokusili obklíčit.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsurveillance   survey   surveying   surveyor   survivorship   Susan   susceptible   suspect