Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad surprised do češtiny

surprised = překvapil (4. p.); překvapený; překvapil (7. p.)
be surprised = být překvapený; divit se;

Příklady překladu slova "surprised" z webu:

Surprised she didn't do it last year.  Mě překvapilo, že to neudělala už loni.
You surprised me.  Překvapil jsi mě.
He was surprised by this.  Tím byl překvapen.
He was not surprised by this.  Nijak ho to nepřekvapilo.
He gave them a surprised look.  Vrhl na ně užaslý pohled.
There was a ripple of surprised laughter.  Ozval se poryv překvapeného smíchu.
Oddly, too, they did not seem surprised .  Kupodivu se ani nezdály překvapené.
I felt it with a conviction that surprised me.  A cítil jsem to s tak silným přesvědčením, až mě to překvapilo.
She had wide experience of forearms, but his surprised her fingers.  S pažemi měla bohaté zkušenosti, ale ta jeho její prsty překvapila.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsurround   surveillance   survey   surveying   surveyor   survivorship   Susan   susceptible