Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad surprise do češtiny

surprise = překvapit (4. p.); překvapení; překvapivý; nachytat; úžas; údiv; naplnit úžasem; přepadnout; ohromit; přepadení; chytit; přemoct; dobýt; neočekávaný; podivení; přemoci; podiv; přepad; překvapovat (4. p.); překvapit (7. p.)
complete surprise = dokonalé překvapení; naprosté překvapení; take sb. by surprise = zaskočit (překvapením);

Příklady překladu slova "surprise" z webu:

Surprise would be going for them.  Překvapení bude na jejich straně.
No surprise there;  Nebylo divu;
You do surprise me.  Překvapuješ mě.
It did not surprise him.  Nepřekvapilo ho to.
Still, it does not surprise me.  Přesto mne to nepřekvapuje.
That's supposed to be our surprise weapon.  Vždyť to měla být naše tajná zbraň.
He would not pay you a surprise visit?  Nechtěl vás znenadání překvapit svou návštěvou?
We will keep it as a little surprise for them.  Přichystáme jim malé překvapení.
I'm sure it didn't come as any big surprise to her.  Vím určitě, že to pro ni nebylo kdovíjak veliké překvapení.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsurprised   surround   surveillance   survey   surveying   surveyor   survivorship   Susan