Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad surgeon do češtiny

surgeon = chirurg; praktický lékař; lodní lékař; operatér; lékař; vojenský lékař; chirurgický; vyza; operace
dental surgeon = zubní lékař; stomatochirurg; dentista; zubař;

Příklady překladu slova "surgeon" z webu:

The surgeon smiled.  Chirurg se usmál.
She's the surgeon doctor.  Je chiruržka.
I became a surgeon finally.  Vypracoval jsem se na chirurga.
He became a hand surgeon to the stars.  Proto začal operovat celebrity.
She's a doc, an eye surgeon to be exact.  Je lékařka, tedy, oční chirurg, abych byl přesný.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsurgery   surplus   surprise   surprised   surround   surveillance   survey   surveying