Nainstalujte si:
       

Překlad surge


surge = nárůst; vlna (vysoká); narůst; nárůstový; vzdouvání; kypění; dmout se (vlnit se); vzdouvat se; vlnit se; pulzovat; proudit ve vlnách; příboj (podélné kolébání vody); nával (vzkypění); vlnění; vzdouvání vln; vzkypění (nával); ráz; náraz proudu; náraz
current surge = proudová rázová vlna; proudový ráz; proudový náraz; náraz proudu;
electric surge = elektrický ráz; elektrická vlna;
voltage surge = skok napětí; napěťový impulz s tlumeným dokmitem; napěťový skok; napěťový ráz;

Překlad surge z webu:
The surge lessened.  Proud se utišil.
Mallory felt a surge of hot fury rush to his face.  Mallory cítil, jak mu nával horkého vzteku stoupá do tváře.
This is just a surge cascade!  Tohle je jen přílivová kaskáda!
Rolling and twisting, he felt a surge of joy.  Převaloval se ve vodě a cítil příval radosti.
He turned in time to see the logs surge by.  Ohlédl se právě včas, aby ještě zahlédl, jak se klády přehnaly kolem.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsurgeon   surgery   surplus   surprise   surprised   surround   surveillance   survey