Nainstalujte si:
       

Překlad surfacing


surfacing = povrchová úprava; vynořující se; navařování vrstvy; kryt; obrábění ploch; obrábění povrchu; obrábění rovinných ploch; obrusná vrstva (silnice); úprava povrchu; vynoření; planýrování; hoblování; čelní obrábění; rovinné broušení
carriageway surfacing = kryt vozovky; úprava povrchu vozovky; kladení silničního krytu;
surge   surgeon   surgery   surplus   surprise   surprised   surround   surveillance