Nainstalujte si:
       

Překlad surface


surface = povrch (též přen.); vynořit se (na povrch, o ponorce); povrchový; hladina; rovina; stěna; opatřit zvláštním povrchem; opatřit zvláštním nátěrem; povléct; plocha (geom.); plošný; vyfárat; vrch; pozemkový; čelní obrábění; opatřit povrchem; opatřit nátěrem
adsorption surface = adsorpční povrch; adsorpční plocha;
bearing surface = nosná plocha; dosedací plocha; styková plocha; úložná plocha;
bottom surface = spodní plocha; základová spára;
bounding surface = hraniční plocha; ohraničující plocha;

Překlad surface z webu:
Surface tension.  Bylo to povrchové napětí.
The surface is bad.  Povrch je špatný.
Sprinkle the surface with...  Stačí trocha ko­riandru a...
He tested the surface with one foot.  Jednou nohou odzkoušel povrch.
Mist whipped off the surface of the sea.  Okolní hladinu zahalila hustá mlha.
All art is at once surface and symbol.  Všechno umění je zároveň povrch a symbol.
A few bubbles rose to the surface of the water.  Na hladině se objevilo pár bublin.
Laney looked at the bubbles on the surface of his beer.  Laney se zadíval na bublinky ve svém pivu.
Let heresy fester, let it come to the surface like a boil.  Jen ať pohanství kvete, ať zduří jako nezdravý vřed.
Near her feet a curled feather spun on the surface tension.  Blízko její nohy se usadilo malé pírko.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsurfacing   surge   surgeon   surgery   surplus   surprise   surprised   surround