Nainstalujte si:
       

Překlad surety


surety = záruka; kauce; ručení; ručitel; jistota; rukojmí; bezpečnost; přesnost; rukojemství; spolehlivost; zástava; garanční pojistka
stand surety = ručit; složit kauci;

Překlad surety z webu:
She'd have surety sensed the other woman.  Docela jistě by tu druhou ženu vycítila.
We could easily stand surety for 100 percent of his depositors.  Snadno bychom uspokojili jejich klienty.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsuretyship   surface   surfacing   surge   surgeon   surgery   surplus   surprise