Nainstalujte si:
       

Překlad supremacy


supremacy = vláda; nadřazenost (autorita, přen.); svrchovanost (polit.); autorita; nejvyšší moc (polit.); nadvláda (polit. i přen.); převaha; primát; prvenství; supremace; nadřazenostní; autoritativní moc; nejvyšší moc
white supremacy = bělošská svrchovanost; bělošská nadřazenost; nadvláda bílých;
world supremacy = světovláda; světová nadvláda;
surety   suretyship   surface   surfacing   surge   surgeon   surgery   surplus