Nainstalujte si:
       

Překlad suppressor


suppressor = tlumivka; potlačovač; potlačitel; zatajitel; rádiový lapač (tlumivka); odrušovač; lapač; tlumivý; odrušovací koncovka zapalovacího kabelu; odrušovací odpor; supresor; supresorický; filtr; brzdící mřížka; modulace hradicí mřížkou
surge suppressor = ochrana proti přepětí; svodič přepětí; full echo suppressor = obousměrná závěra ozvěny;
halt echo suppressor = jednosměrná závěra ozvěny;
supremacy   surety   suretyship   surface   surfacing   surge   surgeon   surgery