Nainstalujte si:
       

Překlad suppression


suppression = potlačení; zamlčení; utajení; zdolání; udušení; zrušení; zákaz; zatajení (zamlčení); odstranění; překažení; zastavení; znásilnění; hašení; odrušení; tlumení hluku; umlčení; potlačující; potlačování; vytěsnění; suprese; represe; ututlávání
combustion suppression = potlačení hoření; utlumení hoření;
dust suppression = snižování prašnosti; potlačování prašnosti;
field suppression = odbrzdění; odbuzení;
noise suppression = tlumení hluku; odrušení; potlačení šumu; potlačení řádky tisku;

Překlad suppression z webu:
He seems to carry the weight of those suppressions on his conscience.  Připadá mi, že jeho svědomí je obtěžkáno břemenem těch škrtů.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsuppressor   supremacy   surety   suretyship   surface   surfacing   surge   surgeon