Nainstalujte si:
       

Překlad suppressed


suppressed = potlačil; potlačený; potlačovaný; potlačené kmitočtové pásmo
strabismus suppressed = heteroforie; latentní šilhání;

Překlad suppressed z webu:
Paul suppressed a laugh.  Potlačil smích.
Anatok trembled with suppressed rage.  Anatok se roztřásl potlačovaným vztekem.
I want everything else suppressed hard.  Všechno ostatní držte u krku.
The air was tense with suppressed excitement.  Vzduch houstl potlačovaným vzrušením.
Even the silence seems fraught with suppressed sound.  I to ticho je jakoby plné potlačovaných zvuků.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsuppression   suppressor   supremacy   surety   suretyship   surface   surfacing   surge