Nainstalujte si:
       

Překlad supposed


supposed = předpokládaný; domnělý; pravděpodobný; údajný; teoretický; hypotetický; zdánlivý; prý (říká se)


Překlad supposed z webu:
Supposed to be.  Podle předpokladu.
She supposed she had.  Asi ano.
No, she supposed not.  Ne, asi ne.
Why was she supposed to die?  Proč měla zemřít?
So what are we supposed to do?  Tak co budeme dělat?
How the hell was she supposed to know?  Jak to má, k čertu, vědět?
This was the way it was supposed to work.  Tak to mělo fungovat.
It didn't go very far, and wasn't supposed to.  Nebyl příliš znatelný a ani neměl být.
He wasn't at all sure what you were supposed to do next.  Vůbec si nebyl jistý, co by měl udělat teď.
Everything was more or less the way it was supposed to be.  Všechno bylo víceméně tak, jak to mělo být.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsuppository   suppressed   suppression   suppressor   supremacy   surety   suretyship   surface