Nainstalujte si:
       

Překlad suppose


suppose = předpokládat; připustit (jako možné); myslet si; domnívat se; připouštět (jako možné); mít dojem; mít za to; doufat; věřit; dejme tomu; mínit; myslit; myslet; dejme tomu, že
I suppose = předpokládám, že; předpokládám;

Překlad suppose z webu:
Suppose you are?  Třeba jste.
I suppose so.  Asi jo.
I don't suppose that's news.  To není nic nového.
Who do you suppose that is?  Kdo myslíte, že to je?
But how do you suppose they met their death?  Ale jak přišli ti chudáci o život?
Not even a wild pig or anything… you suppose people hunt here?  Ani divoké prase nebo něco podobného...

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsupposed   suppository   suppressed   suppression   suppressor   supremacy   surety   suretyship