Nainstalujte si:
       

Překlad supporting


supporting = podporování (2. p.); podporující (4. p.); podpírání (2. p.); opěrný; podepření; nosný; podpěrný; podpůrný; doprovodný; dokládající; vedlejší; podpírající; nesoucí; průkazní; vyživování; lomená vzpěra (kapoty)


Překlad supporting z webu:
Blacs are supporting me one hundred percent.  Blacs mě podporuje stoprocentně.
He has been supporting you for years.  Celá léta vás podporuje.
She shrugged as best she could while supporting his weight.  Pokrčila rameny, pokud to při tom, jak ho podpírala, šlo.
I could have sworn there was absolutely nothing supporting you.  Byl bych přísahal, že nejste absolutně na ničem zavěšen.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsupporting frame   suppose   supposed   suppository   suppressed   suppression   suppressor   supremacy