Nainstalujte si:
       

Překlad supporting frame


supporting frame = nosný rám; pomocný rám (zavěšení motoru); přídavný rám; nápravnice; podpěrné rameno
engine supporting frame = pomocný rám motoru; nosný rám motoru;
suppose   supposed   suppository   suppressed   suppression   suppressor   supremacy   surety