Nainstalujte si:
       

Překlad support


support = podpora (2. p.); podporovat (4. p.); podpírat; podepřít; podpůrný; podložit; pomáhat; přispívat; pomoc; podpěra; opřít; vydržovat (živit); živit (vydržovat); nést; snášet; snést; unést (snést); nosník; podstavec; obživa; dokládat; zastávat; výživa
arm support = loketní opěrka; opěrka ruky;
auxiliary support = podpěra pomocná; pomocná podpěra;
battery support = nosič baterie; držák baterie;
bearing support = ložisková opěra; opěra ložiska; ložisková opora;
book support = zarážka knih;

Překlad support z webu:
Support when war begins.  Podponi, až začne válka.
In support of that theory, look at this photo.  Abych svoji teorii podpořila, ukáži vám tuhle fotku...
Who will support you?  Kdo tě bude živit?
Somebody cut off support for the field teams.  Někdo možná chce, aby zmizeli.
And how do they support themselves?  A z čeho žijí?
I want to work and support my family.  Chci pracovat a živit rodinu.
Do you believe the public will support you?  Věrite, že vás veřejnost bude opravdu podporovat?
It took a lot of food to support his frame.  Na udržení své figury potřeboval dost jídla.
You can't put people in the field and not support them.  Nemůžete poslat lidi do terénu a neposkytnout jim podporu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsupport plate   support rod   supporter   supporting   supporting frame   suppose   supposed   suppository