Nainstalujte si:
       

Překlad supply


supply = dodávat; zásoba; zásobovat (4. p.); poskytnout; nabídka; zásobovací; obstarávat; opatřit; doplnit; zabezpečovat; zásobování; doplněk; příspěvek; materiál; dodat; vynahradit; nahradit; uspokojit (spotřebu, požadavek); dopsat; dodatek; přívod; kapesné
aggregate supply = celková zásoba; souhrnná nabídka; agregovaná nabídka;
air supply = přívod vzduchu; množství přiváděného vzduchu; výkon (kompresoru); množství vzduchu; vzduchový přívod;
blood supply = přítok krve; krevní zásobení; zdroj proudu;

Překlad supply z webu:
The supply of warriors has ceased.  Přísun bojovníků se zastavil.
I was supply telling the truth.  Zeptala se mě co a kolik.
Vorbis could always supply both.  Vorbis byl ochoten kdykoliv dodat obojí.
Perhaps the ship will supply the means.  Ta loď mi k tomu možná poskytne prostředky.
He had estimated our food supply exactly:  Naše zásoby potravin odhadl přesně:
Paper was best, but in short supply at the present moment.  Nejlepší by byl papír, ale momentálně žádný nemá.
There was a crapgame in the laundry supply room some nights;  Některé noci bývá na příjmu prádelny docela nával;
Deal with humans and thereby win access to supply food to the mission?  Jednat s lidmi a získat tak možnost zásobovat misi potravinami?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsupply curve   supply line   supply pipe   support   support plate   support rod   supporter   supporting