Nainstalujte si:
       

Překlad supply pipe


supply pipe = napájecí trubka; napájecí ventil; plnicí ventil; přípojka; přívodní trubka; přívodní vedení; přívodní potrubí; zásobovací místo
fuel supply pipe = přívodní vedení paliva; přívod paliva; trubka přívodu paliva;
support   support plate   support rod   supporter   supporting   supporting frame   suppose   supposed