Nainstalujte si:
       

Překlad supply line


supply line = přívodní vedení (potrubí); přívodní potrubí (vedení); přiváděcí řad (vodovodní); přívodní trubka; zásobovací vedení; napájecí vedení; přípojka
fuel supply line = přívodní vedení paliva; přívod paliva; trubka přívodu paliva;
supply pipe   support   support plate   support rod   supporter   supporting   supporting frame   suppose