Nainstalujte si:
       

Překlad supply curve


supply curve = křivka nabídky; nabídková křivka; krýt poptávku
short-run supply curve = krátkodobá nabídková křivka; nabídková křivka v krátkém období;
supply line   supply pipe   support   support plate   support rod   supporter   supporting   supporting frame