Nainstalujte si:
       

Překlad supplies


supplies = dodávky; dodává; zásoby; potraviny; pomocný materiál; provozní materiál; fondy; nabídka; nabízet; pomocný a provozní materiál; pomocný a provozovací materiál; rozpočtové výdaje; zásobování; zásobovat; materiál; proviant; zásoba; opatřit; potřeby
available supplies = disponibilní zásoby; pohotové dodávky; disponibilní zálohy;
exempt supplies = zboží nepodléhající DPH; služby nepodléhající DPH;
office supplies = kancelářské potřeby; kancelářské zboží;
reserve supplies = záložní zásoby;

Překlad supplies z webu:
Our supplies ...  Naše zásoby...
There are supplies there, and grain for the horses.  Jsou tam zásoby a oves pro koně.
How are your supplies brought in?  A jak sem dopravujete zásoby?
What's more, you've taken enough supplies to keep us for a month.  A co víc, získali jste dost zásob, aby nám vydržely celý měsíc.
Might be sensible to bury a few supplies here.  Snad by stálo za to zakopat tady trochu zásob.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsupply   supply curve   supply line   supply pipe   support   support plate   support rod   supporter