Nainstalujte si:
       

Překlad supper


supper = večeře; recepce; banket; slavnostní večeře; večeřový; večerní jídlo; večerní doba
Lord's supper = večeře Páně (Krista, Boha); přijímání (svátosti, večeře Páně); have a supper = povečeřet;
take a supper = povečeřet;

Překlad supper z webu:
Supper is preparing over there, he said.  Chystá se tam večere.
It looked like supper to me.  Připadal mi vhodný k večeři.
We shall have some cold supper before we start.  Než odejdeme, pojíme studenou večeři.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsupplied   supplies   supply   supply curve   supply line   supply pipe   support   support plate