Nainstalujte si:
       

Překlad supervision


supervision = dozor; dohled; kontrola; řízení; inspekce (dozor); vrchní dozor; prohlídka; monitorování; hlídání; sledování; dozorový; technický dohled; hospitace; dozírání; pozorování; supervize; dohlížitel
bank supervision = bankovní dohled; bankovní kontrola;
building supervision = správa stavební; stavební správa; stavební dozor;
construction supervision = vedení stavby; stavební dozor;
police supervision = policejní dohled; policejní dozor;

Překlad supervision z webu:
With your permission and under the supervision of your family.  S vaším souhlasem a pod dohledem vaší rodiny.
It took place after lunch, under the stern supervision of my mother.  Odehrával se hned po obědě pod přísným dohledem mojí mámy.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsupper   supplied   supplies   supply   supply curve   supply line   supply pipe   support