Nainstalujte si:
       

Překlad superiority


superiority = nadřazenost; převaha; přesila; přední právo; nadřízenost; prvenství; nadřaděnost; povýšenost; přednost; nadřazenostní; domýšlivost; nadvláda; ležící přímo nad
numerical superiority = číselná převaha; početní převaha;

Překlad superiority z webu:
He has killed a man in clear superiority of mind and muscle.  Zabil člověka, kterého převyšoval duševně i fyzicky.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsupervision   supper   supplied   supplies   supply   supply curve   supply line   supply pipe