Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad superior do češtiny

superior = nadřazený; vyšší; vznešenější; představený (nadřízený, osoba); hořejší; vrchní; lepší; kvalitní; horní; dokonalý; kvalitnější; nadřízený; silnější; dokonalejší; povýšenecký; nadřízený pracovník; svrchní; prvotřídní; převážný; vyšší vrchní

Příklady překladu slova "superior" z webu:

Superior and unstoppable.  Jste nadřazení a nic vás nezastaví.
You are superior to the rest of mankind.  Jste nadřazeni zbytku lidstva.
We are not superior to all of the rest of mankind just different.  Nejsme lepší než zbytek lidské rasy jenom jiní.
I want to see your superior officer.  Chci mluvit s vaším velitelem.
You, on the other hand, are a predator, a superior being.  Na druhou stranu ty jsi šelma, vyšší bytost.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsuperior to   superiority   supervision   supper   supplied   supplies   supply   supply curve