Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad superior to do češtiny

superior to = vyšší než; nadřízený (2. n. 3. p.); výběrový; lepší než; nadřazený (3. p.); nadřazenost
be superior to = být povznesen nad; vyniknout; být lepší než; převyšovat (co); převyšovat co;

Příklady překladu slova "superior to" z webu:

You are superior to the rest of mankind.  Jste nadřazeni zbytku lidstva.
We are not superior to all of the rest of mankind just different.  Nejsme lepší než zbytek lidské rasy jenom jiní.
In what respect is it superior to present types?  V jakém směru předčí koráby, které se zatím používají?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsuperiority   supervision   supper   supplied   supplies   supply   supply curve   supply line