Nainstalujte si:
       

Překlad superintendent


superintendent = superintendant; vrchní dozorce; ředitel; správce; inspektor; dozorce; vedoucí; dozor; manažer; policejní důstojník; stavbyvedoucí stavebníka; vrchní inspektor; kontrolor; kontrolní; dohlédací; náčelník; vedoucí provozu; vedoucí stavby; stavbyvedoucí
school superintendent = školní superintendant; vedoucí školského odboru;

Překlad superintendent z webu:
The superintendent was a former submariner.  Správce se dřív plavil na ponorkách.
He was the superintendent of my island;  Byl správcem mého ostrova;
Give it to the superintendent at the policestation.  Předáte jej policejnímu inspektorovi.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsuperior   superior to   superiority   supervision   supper   supplied   supplies   supply