Nainstalujte si:
       

Překlad summons


summons = výzva; předvolat (obeslat; k úřadu příkazem) (hov.); soudní obsílka; soudní předvolání; nařízení; soudní výzva; předvolání k soudu; přísné právo
judgement summons = soudně nařízené předvedení; soudní předvedení;
witness summons = svědecká obsílka; předvolání svědka; service of summons = doručování soudních písemností;
writ of summons = předvolání;

Překlad summons z webu:
It summons dragons, you know.  Ta povolává draky.
It's his summons now.  Nyní jde o jeho předvolání.
If such a summons came, there'd be no hectic rush.  Pokud taková výzva přijde, nenastane žádný hektický rozruch.
She had read the summons and petition to him over the phone.  Přečetla mu do telefonu obsílku i žádost.
She threw the lawsuit and the summons on his desk.  Hodila žalobu s obsílkou na stůl.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsun visor   Sunday   sundry   sunlight   sunroof   sunshine   supercharged engine   supercharger