Nainstalujte si:
       

Překlad summer


summer = léto; letní; trávit léto; chovat (přes léto); pást (přes léto); analogová sčítačka; břevno; nosný; sumátor; trám; traverza; sčítačka; podpěrný trám; sčítačka; překlad; podvlak; letní oblečení
Indian summer = babí léto; druhá míza; indiánské léto (> babí léto);
this summer = toto léto; toto léto (tohoto léta); early this summer = na začátku letošního léta;

Překlad summer z webu:
Summer holidays ...  Letní prázdniny...
Indian summer seemed to have left overnight.  Zdálo se, že indiánské léto přes noc odešlo.
And the summer also.  A horké léto zrovna tak.
Yes, and the summer before.  Ano, a to léto před tím také.
Otto's family had a summer cottage on a lake.  Ottovi rodiče měli letní domek na břehu jezera.
The place was crawling with summer clerks.  V létě se to tam jimi jen hemžilo.
This is supposed to he our summer vacation, remember?  Tohle má být naše letní dovolená, pamatuješ si?
In the dispensary, he rested from the summer heat.  Sel si oddychnout od letního vedra do lékárny.
They were made in winter, and it is summer now;  Vznikla v zimě, a teď je léto;
Larry was the one who found them in the summer of 1939.  Larry byl ten, kdo je v létě 1939 našel.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsummons   sun visor   Sunday   sundry   sunlight   sunroof   sunshine   supercharged engine