Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad summary do češtiny

summary = shrnutí; souhrn; souhrnný; výtah (přehled); stručný obsah; resumé (souhrn); přehled (výtah); shrnující; úhrn; hlášení; hromadný; krátký; nástin; obsah; sběrný; sestava; seznam; souborný; součtový; stručný; sumarizace; sumární; svodka; výkaz; zkrácený
brief summary = krátký závěr; stručný závěr; stručné shrnutí; give a summary = podat resumé;

Příklady překladu slova "summary" z webu:

The summary will do let me have the full printout later.  Stačí mi shrnutí rozsudku plné znění mi můžeš dát písemně později.
There's a summary on top.  Tady navrchu máte shrnutí.
Runyan threw the summary on his desk and rubbed his temples.  Runyan hodil svodku na stůl a třel si spánky.
Each section has a summary paragraph.  Všechna tato shrnutí jsou psána dost dramatickým způsobem.
Mast then gave a hurried summary of the proposed agreement.  Mast pak kvapně sumarizoval navrhovanou dohodu.
He took the draft of the summary with him.  Vzal si s sebou koncept své zprávy.
Then on the next page is a summary of the net profits after expenses.  Na poslední stránce je vypočten čistý zisk po odečtení výdajů.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsummary sheet   summer   summons   sun visor   Sunday   sundry   sunlight   sunroof