Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad summary sheet do češtiny

summary sheet = celkový; odpočet; součtový list; tabelární přehled; tabulka; sumář; součet
cost summary sheet = celkový odpočet středisek; provozní odpočet; odpočet středisek;
summer   summons   sun visor   Sunday   sundry   sunlight   sunroof   sunshine