Nainstalujte si:
       

Překlad suitcase


suitcase = kufr; zavazadlo (cestovní, kufr); kufřík; cestovní zavazadlo; kufrový; souprava (soubor)
stolen suitcase = odcizený kufr; ukradený kufr;

Překlad suitcase z webu:
He pulled a suitcase from under the bed.  Zpod postele vytáhl kufr.
She had just arrived, her black suitcase unpacked in the corner.  Právě dorazila a její černý kufr stál nevybalený v koutě.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsulfide   sulphate   sulphide   sulphite   sulphite pulp   sulphur   summary   summary sheet