Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad suitable do češtiny

suitable = vhodný; přiměřený; kloudný; vyhovující; vhodně; přiměřeně; účelný; odpovídající; použitelný (vhodný); praktický; příslušný; upotřebitelný; vhodný pro; příjemný; vhodnost; vhodný název

Příklady překladu slova "suitable" z webu:

So much less suitable than a cave.  Je mnohem méně vhodná než jeskyně.
We've no pipelines no suitable pumps.  Nemáme ani potrubí ani vhodná čerpadla.
The scout has found a suitable site.  Zvěd tam našel vhodné místo.
Well, we must look out for a suitable match for him.  Tak se mu musíme poohlédnout po nějaké vhodné partii.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsuitcase   sulfide   sulphate   sulphide   sulphite   sulphite pulp   sulphur   summary