Nainstalujte si:
       

Překlad suicide


suicide = sebevražda; sebevrah; spáchat sebevraždu; sebevražedný; sebevražedkyně; žalující (4. p.)
attempted suicide = sebevražedný pokus; pokus o sebevraždu;
commit suicide = spáchat sebevraždu; vzít si život;

Překlad suicide z webu:
Suicide attempt.  Pokus o sebevraždu.
Was suicide an option?  Mám se zabít?
But the suicide was a surprise.  Ale sebevražda všechny překvapila.
Spring was the suicide season.  Jaro bylo obdobím sebevražd.
No one can commit suicide that way.  Nenašli žádné známky zápasu.
I will have to commit suicide at once.  Teď hned.
Let us sort of save the suicide bit as a last resort.  Sebevražda je až poslední nouzové řešení.
He wondered if anyone had ever committed suicide here.  Uvažoval, jestli tady někdo někdy spáchal sebevraždu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsuing   suitable   suitcase   sulfide   sulphate   sulphide   sulphite   sulphite pulp