Nainstalujte si:
       

Překlad suffering


suffering = utrpení; trápení; bolest; strast; trampota; muka; zkouška; útrapa; dovolení; snášení; utrpění; trpící; dopouštějící; dovolující; doznávající; pykající; soužení; trpící (7. p.)
great suffering = velká bolest; velké utrpení;
occasioned suffering = způsobené utrpení; způsobené útrapy;
undergo suffering = podstoupit trápení; podstoupit útrapy;

Překlad suffering z webu:
The suffering continued unabated.  Všichni byli nadále pohrouženi do svého utrpení.
Sartori was suffering like a damned man.  Sartori trpěl jako prokletý člověk.
This country was suffering - as much as?  Tato země trpí - stejně jako?
The soldier must be suffering incredible pain, yet he made no outcry.  Voják určitě silně trpěl, ale nevydal ani hlásku.
Poor old guy was stuck in a wheelchair and suffering from emphysema.  Chudák stará byl upoutaný na kolečkové křeslo a měl rozedmu plic.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsufficient   suffrage   sugar   sugar beet   suggesting   suggestion   suicide   suing