Nainstalujte si:
       

Překlad sudden


sudden = náhlý; nenadálý (náhlý); neočekávaný; kvapný; náhlá událost; nenadání; překvapení; nepředvídaný; nenadálá rána
of a sudden = náhle;
on a sudden = náhle; all of a sudden = najednou;

Překlad sudden z webu:
Sudden and total darkness.  Náhlá a naprostá tma.
A sudden shiver took him.  Náhle se otřásl.
Why the sudden jump in losses?  Proč ten náhlý skok ve ztrátách?
There was a sudden silence.  Náhle nastalo ticho.
He stopped at the sudden silence.  Náhlé ticho ho umlčelo.
And suppose he had a sudden intuition?  A co kdyby měl náhlou předtuchu?
Mention of dessert gave him a sudden thought.  Zmínka o zubu mu vnukla náhlou myšlenku.
We went on, and all of a sudden it was twilight.  Pokračovali jsme dál a najednou padl soumrak.
It was as though the room took a sudden chill.  Místností jako by náhle provanul mráz.
Sometimes it leaps from hiding and strikes like a sudden spear.  Občas na tebe skočí z úkrytu a bodne jako oštěp.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsufferance   suffering   sufficient   suffrage   sugar   sugar beet   suggesting   suggestion