Nainstalujte si:
       

Překlad suction


suction = sání (vzduchu); nasávání (vzduchu); podtlak (fyz.); zdvih; savost; savý; odsávání; adheze; protekce; přísavný; sací strana chladicího okruhu; plovoucí sací rýpadlo
air suction = nasávání vzduchu; sání; vstup vzduchu;

Překlad suction z webu:
Suction not so great.  Sání trochu menší.
Abruptly the suction lessened.  Tah náhle pominul.
Dunross felt himself falling, the suction very great.  Dunross cítil, že padá, silný vír ho vtahoval.
Laura theorized that they were equipped with suction pads.  Laura přišla s teorií, že jsou vybaveni přísavkami.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsuction apparatus   suction head   sudden   sufferance   suffering   sufficient   suffrage   sugar