Nainstalujte si:
       

Překlad succession


succession = následnost; posloupnost; série; řada; sled; pořadí; následování; následnictví; postup (pořadí); dědictví (zast.); nástupnictví; sekvence; nástupnický; sukcese; dědění; posloupnostní; zástup; posloupnost vrstev (stratigrafická)
apostolic succession = posloupnost biskupů; apoštolská posloupnost;
artificial succession = právní posloupnost; právní sukcese;
hereditary succession = dědická posloupnost; dědění ze zákona; dědičné nástupnictví; dědické nástupnictví; sukcese;

Překlad succession z webu:
His sleep period was a succession of futile thought.  Ve spánku se mu hlavou honily útržky myšlenek.
Her redrinsed hair was done in a steplike succession of finger waves.  Vlasy s modrým přelivem měla učesané do umného stupňovitého vlnopádu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsucking   suction   suction apparatus   suction head   sudden   sufferance   suffering   sufficient