Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad successful do češtiny

successful = úspěšný; podařený; vydařený; zdárný (úspěšný); zdařilý; vítěz tendrové soutěže
be successful = mít úspěch; zdařit se;

Příklady překladu slova "successful" z webu:

A successful investigation.  Na úspěšné pátrání.
The first absolutely successful machine intelligence.  První naprosto úspěšný exemplář umělé inteligence.
The combative gene was the successful gene.  Bojovný gen byl zároveň i genem úspěšným.
He was a most daring and successful seal and whale fisher.  Patřil k nejodvážnějším a nejúspěšnějším lovcům tuleňů a velryb.
They understood the price of even a successful operation.  Tajemník obrany si vytáhl brýle na čtení a studoval monitor.
You have all the cleverness which makes a successful man.  Jste dost chytrý na to, aby se z vás stal úspěšný muž.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsuccession   sucking   suction   suction apparatus   suction head   sudden   sufferance   suffering