Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad success do češtiny

success = úspěch; zdar (úspěch); úspěšný; štěstí (úspěch); nástupnictví; posloupnost; výsledek; rezultát; úspěšnost; úspěšný
bad success = smůla (neúspěch); nezdar (neúspěch); neúspěch;
enjoy success = mít úspěch; být úspěšný; těšit se úspěchu;
have success = být úspěšný; mít úspěch; be a success = uspět;
score a success = dobýt úspěch;

Příklady překladu slova "success" z webu:

It was success which left her shocked and gaping.  Byl to úspěch, který jí otřásl a ohromil ji.
And a fat success bonus.  A pořádné prémie.
That's how we gauge success or failure in our interdiction operations.  Tak budeme měřit úspěch, nebo neúspěch našich restriktivních akcí.
I don't know yet what success he has enjoyed.  Zatím nevím, čeho dosáhl.
Professional jealousy is the price of success in any field.  Profesionální žárlivost je cenou za úspěch v každým oboru.
Ricky has a huge stake in the success of this company.  Ricky si hodně vsadil na úspěch firmy, otočila se tváří ke mně.
Do you think he expects to make a success of it?  Myslíte, že věří v úspěch?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsuccessful   succession   sucking   suction   suction apparatus   suction head   sudden   sufferance