Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad substitute do češtiny

substitute = nahradit; náhrada (zástupce); zastupovat; náhradník; zástupce; náhražka (náhradní součástka); napodobenina; náhradní; náhradní součástka; podstrčit; nahrazovat; zaskočit; zastoupit; substituční; substituovat; být náhradou; dosadit; nahrazovací; náměstek
coffee substitute = kávovina; kávová náhražka; náhražka kávy;

Příklady překladu slova "substitute" z webu:

The fashionable substitute for belief.  Módní náhražka víry.
There was no substitute aircraft.  Neměli totiž žádné náhradní letadlo.
There must be a substitute somewhere.  Musí existovat nějaký náhradník.
Of course you pay for the substitute cook from your own salary.  Za toho náhradního kuchaře zaplatíš samozřejmě ze svého platu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsubstitution   suburb   subway   success   successful   succession   sucking   suction