Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad substance do češtiny

substance = substance (hmota, látka); hmota; podstata; látka (hmota); materiál; jmění; statek; jádro (podstata); tresť (podstata); majetek; prostředky (majetek); obsah (knihy, podstatný); vydatnost; solidnost; smysl; hlavní obsah; materie; podstatný obsah (knihy)
active substance = aktivní látka; účinná látka; působek;
added substance = přidaná látka; přísada;
animal substance = látka živočišného původu; živočišná látka;
carcinogenic substance = kancerogenní látka; karcinogenní látka; žíravina; leptadlo;

Příklady překladu slova "substance" z webu:

This was the substance of every moment, she realized:  Tohle je podstata okamžiku, došlo jí;
Well, this is the substance of it, then:  Co se dá dělat, tohle je tedy její podstata:
But, like a cathedral, its substance was quite dead.  Ale podobně jako katedrála byla také její esence naprosto odumřelá.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsubstation   substitute   substitution   suburb   subway   success   successful   succession