Nainstalujte si:
       

Překlad subsistence


subsistence = bytí; existence (živobytí); živobytí; výživné; životní minimum; trvání (živobytí); jsoucnost; podpora na živobytí; stravování; výživa; zdroj živobytí; holé živobytí; existenční minimum; existenční; základní potřeby; zůstávání; potraviny; diety
means of subsistence = životní prostředky (na živobytí);

Překlad subsistence z webu:
And only this desert from which to look for subsistence?  A celou cestu musíme vystačit s tím, co najdeme v téhle poušti?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsubstance   substation   substitute   substitution   suburb   subway   success   successful