Nainstalujte si:
       

Překlad subsidy


subsidy = podpora (příspěvek); subvence (podpora z veřejných prostředků); půjčka; příspěvek (podpora); dotace; pomoc; prémie; příděl; příplatek; státní dotace; výpomoc; subvenční; subvence; státní podpora; okapnice
nonrepayable subsidy = subvence; nenávratná půjčka; nenávratná subvence;
subsistence   substance   substation   substitute   substitution   suburb   subway   success