Nainstalujte si:
       

Překlad subsidence


subsidence = pokles terénu; pokles; sedání; klesání; usazení; sednutí; propadnutí půdy; uklidnění; usazování; poklesový; poklesnutí; subsidence; uklidňování; ubývání; propadání; usazenina; sedání terénu; pokles půdy; usazovací nádrž
surface subsidence = pokles povrchu; sedání povrchu;
subsidies   subsidy   subsistence   substance   substation   substitute   substitution   suburb