Nainstalujte si:
       

Překlad subset


subset = podmnožina; podskupina; podsoubor; verze; telefonní přístroj; podmnožinový; podslupka
character subset = podmnožina znaků; podsoubor znaků;
language subset = podmnožina jazyka; verze jazyka;
subsidence   subsidies   subsidy   subsistence   substance   substation   substitute   substitution