Nainstalujte si:
       

Překlad subsequent


subsequent = následující (za); pozdější; následný; dodatečný; příští (následující); další; posloupný; sekvenční; subsekventní; podélný; pozdější čin
condition subsequent = podmínka rozvazovací; rozvazovací podmínka; rozvazovací výminka;

Překlad subsequent z webu:
In subsequent pictures it was gone.  Na dalších snímcích už nebyl.
In her panic and subsequent pain, he had kind of slipped her mind.  V její panice a následující bolesti jí nějak vyklouzl z mysli.
Completely forgotten in the rush of subsequent events.  Zcela zapomena ve víru následujících událostí.
We know all that can be known of the subsequent happenings.  Víme všechno.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsubsequently   subset   subsidence   subsidies   subsidy   subsistence   substance   substation