Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad submission do češtiny

submission = podrobení; pokora; poddání; rezignace (podrobení se); podrobení se; kajícnost (pokora); podřízení; poddanost; podřízenost; poslušnost; předložení; návrh; kompromis; smír; podání; příspěvek; poddajnost; nesvoboda; nabídka; tendrová nabídka (kompletní)

Příklady překladu slova "submission" z webu:

Instead he nodded submission.  Místo toho přikývl na znamení, že se podrobuje.
Don't waste the population, merely drive them into utter submission.  Obyvatelstvo nedecimuj, pouze je donuť k naprosté poslušnosti.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsubscribed   subsequent   subsequently   subset   subsidence   subsidies   subsidy   subsistence